این بار واگذاری ۲۰۰هکتار اراضی ساحلی بندرترکمن ُبه بهانه احداث فرودگاه اموزشی ! + سند

ـ تعدادی از مسئولین شهرستان پیگیر طرحی هستند که در صورت موافقت مقامات استانی ، مجوز های گردشگری شهرستان تنها در صورتی صادر شوند که سرمایه گذاران واقعی تمامی سرمایه خود را در زمین مذکور (حدود 200) هکتار تعریف کنند ودر غیر اینصورت هیچ یک از اهالی اجازه ساخت مجتمع گردشگری را نداشته باشند

r68580se8r9e0j2uddle.jpg

6b1l5uszcsrz2gbes70w.jpg

این بار واگذاری ۲۰۰هکتار اراضی ساحلی بندرترکمن به بهانه احداث فرودگاه اموزشی !

بعضى مى خواهند با عنوان "تندروى"، عدالت را متهم و محکوم کنند. عدالت، تندروى نیست; حق گرایى است امام خامنه ای

معاونت عمرانی استانداری گلستان طی نامه شماره 18650/4مورخه 31/3/86 به فرمانداری شهرستان ترکمن اعلام نموده به استناد ماده 63قانون برنامه چهارم توسعه ، رعایت حریم 60متری ساحل ازداغی آب و آزاد سازی آن و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز دولتی در حریم مربوطه در دستور کارنظارت شهرستان قرارگیرد ضمنا تاکید شده که مسئولیت حفظ حریم بعهده شخص فزماندارمیباشد .

باتوجه به صراحت قانون و ابلاغ رسمی از طرف استانداری متاسفانه هربار با بهانه های متعدد زمینهای ساحلی بندرکمن تحت عناوین مختلف و عامه پسند یه افرادی معلوم احال و سودجو که فقط اسم سرمایه گذاری را یدک میکشند واگذار میشود .آیا واگذاری 380هکتار از اراضی ملی جزیره آشوراده ویا واگذاری 50 هکتار اراضی ساحلی به بهانه احداث طرح پرورش ماهیان خاویاری و چندین واگذاری دیگر که مردم منطقه تنها اسم طرح ها و کلنگ هایی که بدون هدف بزمین زده میشود را می بینند و بعد از واگذاری زمین ، بلافاصله تفکیک غیرقانونی و فروش و ....آیا این واگذاری ها واقعا طرح های گردشگری است یا زمینخواری؟!!

بااجرای طرح مذکور بیش از 3کیلومتر از خط ساحلی در اختیار بخش خصوصی قرار مگیرد و مردم و مسافرین امکان دسترسی به دریا به عنوان نعمتی خدادی را نخواهند داشت و ساحل دریا در اختیار سرمایه داران قرار مگیرد تا به تفریحات خود در دریا بپردازند و مردم محروم بندرترکمن نظاره گر رژه خودروهای خارجی و آخرین سیستم سرمایه داران و زمین خواران شوند .

ضمنا تعدادی از مسئولین شهرستان پیگیر طرحی هستند که در صورت موافقت مقامات استانی ، مجوز های گردشگری شهرستان تنها در صورتی صادر شوند که سرمایه گذاران واقعی تمامی سرمایه خود را در زمین مذکور ( 200) هکتار تعریف کنند ودر غیر اینصورت هیچ یک از اهالی اجازه ساخت مجتمع گردشگری را نداشته باشند

آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی

شماره51722/ت36410ه 6/4/1386
وزارت راه و ترابری وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت کشور سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 217679/100 مورخ 16/12/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383
ماده1 مناطق ساحلی کشور که مشمول این آیین نامه می شوند شامل پهنه های ساحلی دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پهنه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پهنه های ساحلی سایر دریاچه های کشور است.
تبصره برای ساماندهی سواحل سدها و دریاچه ها، وزارت نیرو پیشنهاد لازم را تهیه و به کمیسیون ماده (3) این آیین نامه ارایه نماید.
ماده2 طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی پروری و فراهم سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین نامه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه می رسد.
الف سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت راه و ترابری و سایر دستگاههای ذی ربط، با رعایت قوانین و مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل ناشی از فعالیتهای گردشگری دریانوردی، بندری، احداث و بهره برداری از سازه های دریایی را حداکثر ظرف شش ماه، پس از ابلاغ این آیین نامه، تدوین و راهکارهای اجرایی آن را بر حسب انواع فعالیتهایی که در محدوده مناطق ساحلی کشور صورت می گیرد، تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین نامه ارایه نماید.
ب وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه های نیرو، کشور، دادگستری، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معیارهای تعیین حریم دریا را (با اولویت دریای خزر) ظرف چهارماه مشخص و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین نامه ارایه نماید.
ج وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و ترابری، موظف است با رعایت قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای صید و صیادی، آبزی پروری، اسکله های صیادی و توسعه جنگلها و منابع طبیعی در مناطق ساحلی و تفریحی را با هدف توسعه و احیاء منابع طبیعی، جنگلها، آبزیان و شیلات در مناطق ساحلی ظرف شش ماه مشخص و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین نامه ارایه نماید.
د سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه های توسعه گردشگری را در مناطق ساحلی کشور با رویکرد حفاظت از محیط زیست و برنامه ریزی برای رعایت موازین اسلامی و ارتقاء موازین دینی و اخلاقی و ملاحظات امنیت اجتماعی ظرف شش ماه تهیه و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین نامه ارایه نماید.
ه وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری، نیرو، کشور، نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری محدوده های مناطق ساحلی، ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را با ملاحظات زیست محیطی، ظرف شش ماه تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین نامه ارایه نماید.
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با استفاده از نتایج مطالعات و اقدامات انجام شده و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و نتایج آن را به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه ارایه نماید.
ز کلیه دستگاههای مذکور در این آیین نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قوانین و مقرراتی را که به منظور ساماندهی سواحل مستلزم بازبینی، اصلاح و تکمیل است تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) آیین نامه ارایه نمایند.
ماده3 تأیید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور (بعد از تلفیق طرحها و برنامه های ارسالی دستگاهها توسط وزارت مسکن و شهرسازی) بر عهده کار گروهی مرکب از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران استانهای ساحلی است و اصلاح قوانین و مقررات در موارد لازم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه می گردد. مسؤولیت کار گروه یاد شده بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی است.
تبصره تصویب طرح مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزرای عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تفویض می گردد.
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو شورای مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد.
ماده4 وزارت کشور موظف است سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) موضوع تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه را با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره1 تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده (2) این آیین نامه، در مواردی که استانداریهای گیلان، مازندران و گلستان محدوده های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعلام نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را براساس داده های ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استانداریها اعلام نماید.
تبصره2 کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد نمایند. تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
تبصره3 هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده (به استثنای مواردی که قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است.
ماده5 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف دو ماه، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کار گروه موضوع تبصره ماده (3) این آیین نامه ارسال نمایند. اختیارات هیئت وزیران در خصوص تصویب آیین نامه مزبور، به وزرای عضو کار گروه یاد شده تفویض می گردد.
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کارگروه مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد.
ماده6 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای انجام مطالعات و اقدامات اجرایی این آیین نامه را پس از بررسی درخواست دستگاههای اجرایی مربوط، در بودجه های سالیانه پیش بینی، تأمین و پرداخت نماید.
ماده7 پیگیری اقدامات اجرایی موضوع این آیین نامه در هر استان برعهده استاندار مربوط می باشد.


معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
-----

بسمه تعالي

مجموعه آيين نامه هاي قانون برنامه چهارم

براي ديدن متن ، روي شماره آن كليك كنيد.

تاريخ شماره موضوع
15/2/1387

20175/ت39677هـ

اصلاحيه- تصويبنامه شماره 22513/ت33332هـ مورخ 23/4/1384 موضوع آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

15/12/1385 148060/ت36767هـ

اصلاحيه- ماده (11) اصلاحي آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 66004/ت34307هـ مورخ 18/10/1384

16/12/1385 168704/ت36765هـ

اصلاحيه- آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 22513/ت33332هـ مورخ 23/4/1385

18/10/1384 66004/ت34307هـ

اصلاحيه- آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 22513/ت33332هـ مورخ 23/4/1385

23/4/1385 22513/ت33332هـ

آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27939/ت33392هـ

آيين نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

5/9/1384 46468/ت34055هـ

آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي و زودبازده و كارآفرين موضوع مواد (10)، (11) ، (27) و بند (ج) ماده (21) ، بند (الف) ماده (39)، بندهاي (د) و (ط) ماده (95) و ماده (101) و بند (الف) ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

17/2/1385 14785/ت34947هـ

اصلاحيه- آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 10933/ت32898هـ مورخ 27/12/1384

11/5/1384 29082/ت33099هـ

آيين نامه اجرايي بند (هـ) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

11/5/1384 29203/ت33099هـ

آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع بند (و) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

11/5/1384 29149/ت33099هـ

آيين نامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

8/5/1384 27923/ت33389هـ

آيين نامه اجرايي ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

8/5/1384 27961/ت33388هـ

آيين نامه اجرايي ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

27/2/1384 10933/ت32898هـ

آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

6/8/1385 69807/ت35915هـ

اصلاحيه- آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384

24/10/1384 67597/ت34317هـ

اصلاحيه- آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384

12/4/1384 19256/ت33022هـ

آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

1/5/1384 22658/ت33422هـ

آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

16/3/1384 15619/ت33070هـ

آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

29/11/1384 72642/ت34497هـ

نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل مبلغ مقرر در ماده (17) آيين نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

10/1/87 678/ت38351ك

آيين نامه اجرايي- بند (ج) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

1/4/1384 19554/ت33113هـ

آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

7/3/1385 23075/ت35110هـ

اصلاحيه - آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه 19329/ت32272هـ مورخ 21/4/84

21/3/1384 19329/ت33272هـ

آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

8/5/1384 27911/ت33395هـ

آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

8/5/1384 27915/ت33396هـ

آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

18/10/1384 55645/ت34260هـ

لغو تصويبنامه شماره 29292/ت33397هـ مورخ 11/5/1384 موضوع آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (106) نفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

11/5/1384 29292/ت33397هـ

آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

19/3/1386 31867/ت32646هـ

جداول آيين نامه هاي اجرايي بند (ج) ماده (104) و ماده (134) قانون برنامه سوم توسعه موضوع مواد (71) و (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27941/ت33405هـ

آيين نامه اجرايي ماده (134) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27931/ت33400هـ

آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) ، (ب) ، (ج) و (د) ماده (121) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

8/5/1384 27917/ت33398هـ

آيين نامه اجرايي ماده (108) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

8/5/1384 27933/ت33401هـ

آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (122) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

8/4/1384 16825/ت33188هـ

آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند (ب) ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27893/ت33403هـ

آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27875/ت33404هـ

آيين نامه اجرايي ماده (128) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27938/ت33402هـ

آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

20/3/1385 27563/ت35205هـ

اصلاحيه - بند (الف) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه 28482/ت32825هـ 10/5/84

10/5/1384 28482/ت32825هـ

آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

10/5/1384 28571/ت33544هـ

آيين نامه اجرايي ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

8/5/1384 27924/ت33399هـ

آيين نامه اجرايي ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1383

10/5/1384 28609/ت32863هـ

آيين نامه اجرايي ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

10/5/1384 28494/ت32995هـ

آيين نامه اجرايي بند (م) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

4/2/1384 5495/ت32737هـ

آيين نامه اجرايي بند (ي) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27878/ت33406هـ

آيين نامه اجرايي ماده (151) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

28/12/1384 89911/ت33807هـ

اصلاحيه - ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (54) و بندهاي (د) و (هـ) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- موضوع تصويب نامه 7663/ت32823هـ مورخ 14/2/84

4/5/1384 27055/ت33444هـ

اصلاحيه - ماده (7) آيين نامه اجرايي ماده (54) و بندهاي (د) و (هـ) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- موضوع تصويب نامه 7663/ت32823هـ مورخ 14/2/84

28/12/86 214312/ت39444هـ

اصلاحيه- تصويبنامه شماره 7663/ت32823هـ مورخ 14/12/1384 درخصوص آيين نامه اجرايي ماده (54) و بندهاي (د) و (هـ) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه

14/2/1384 7663/ت32823هـ

آيين نامه اجرايي ماده (54) و بندهاي (د) و (هـ) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

22/1/1385 4914/ت34801هـ

آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

6/4/1386 51504/ت35951هـ

آيين نامه اجرايي ماده (59) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

6/4/1386 51722/ت36410ت

آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

1/5/1385 36600/ت35059هـ

آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (64) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

6/4/1386 51459/ت35950هـ

آيين نامه اجرايي ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

3/12/1384 52179/ت33836هـ

اصلاحيه - تصويب نامه 13966/ت33113هـ موضوع ماده (7) آيين نامه اجرايي بند (ي) ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

30/3/1384 13966/ت33113هـ

آيين نامه اجرايي بند (ي) ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

11/3/1384 15121/ت33020هـ

آيين نامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

31/2/1386 30704/ت32646هـ

اصلاحيه- آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصويبنامه شماره 28479/ت33394هـ مورخ 10/5/1384

1/5/1385

24388/ت34361هـ

اصلاحيه - آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه 28479/ت33394هـ مورخ 10/5/84

10/5/1384 28479/ت33394هـ

آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

24/3/1384 12838/ت32824هـ

آيين نامه اجرايي ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

10/5/1384 28503/ت33393هـ

آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي- به استناد تبصره (1) ماده (70) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

10/1/87 719/ت33493ك

آيين نامه اجرايي- ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

27/11/86 192444/ت34662ك

آيين نامه اجرايي- ماده (91)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27948/ت33417هـ

آيين نامه اجرايي ماده (194) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (94) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27940/ت33390هـ

آيين نامه اجرايي ماده (48) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

11/11/1385 146777/ت36635هـ

اصلاحيه- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (103)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مضووع تصويبنامه شماره 28207/ت33391هـ مورخ 9/5/1384

9/5/1384 28207/ت33391هـ

آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (103)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

28/5/86 84674/ت34252هـ

آيين نامه اجرايي- بند (ط) ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

3/6/86 87943/ت36915هـ

آيين نامه اجرايي- بند (م) ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

18/9/1385 116077/ت33324هـ

آيين نامه اجرايي بند (ي) ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27885/ت33407هـ

آيين نامه اجرايي ماده (156) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

14/6/1385 69763/ت35701هـ

اصلاحيه- آيين نامه اجرايي ماده (161) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 27897/ت33408هـ مورخ 8/5/1384

8/5/1384 27897/ت33408هـ

آيين نامه اجرايي ماده (161) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

25/4/1384 20282/ت33315هـ

آيين نامه اجرايي ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

10/5/1384 28584/ت33542هـ

آيين نامه مديريت ، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز به استناد بندهاي (الف) و (و) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

11/5/1384 29126/ت33541هـ

آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

11/4/86 54605/ت35611هـ

آيين نامه اجرايي بند (ي) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و....

8/5/1384 27899/ت33409هـ

آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (165) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27903/ت33410هـ

آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (166) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

29/1/1386 11193/ت35377هـ

اصلاحيه- تصويبنامه شماره 22275/ت33367هـ مورخ 25/4/1384 موضوع آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (117) قانون برنامه چهارم

28/12/1384 89869/ت34695هـ

اصلاحيه- ماده (6) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- موضوع تصويب نامه 22275/ت33367هـ مورخ 25/4/84

25/4/1384 22275/ت33367هـ

آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27957/ت33412هـ

آيين نامه اجرايي ماده (170) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27960/ت33411هـ

آيين نامه اجرايي ماده (169) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

22/4/1384 19454/ت33266هـ

آيين نامه اجرايي بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

11/11/1385 146804/ت36639هـ

اصلايحه- آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (127) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- موضوع تصويبنامه شماره 32710/ت34404هـ مورخ 31/3/1385

31/3/1385 32710/ت34404هـ

آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (127) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27955/ت33413هـ

آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (175) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27956/ت33414هـ

آيين نامه اجرايي ماده (176) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

1/3/1384 11877/ت32900هـ

آيين نامه اجرايي ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

7/6/1385

66090/ت33674هـ

تعيين تعرفه هاي واحدهاي تجاري و خدماتي و واحدهاي مسكوني در اجراي ماده (16) آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

18/10/1384 66003/ت33658هـ

اصلاحيه - اصلاح تصويب نامه شماره 7667/ت31906هـ مورخ 14/2/1384 موضوع آيين نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

14/2/1384 7667/ت31906هـ

آيين نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27949/ت33416هـ

آيين نامه اجرايي ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/5/1384 27952/ت33415هـ

آيين نامه اجرايي ماده (183) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

8/2/87 16367/ت39623هـ

اصلاحيه- تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 درخصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (و) و (د) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه

17/2/1386 22221/ت37193هـ

اصلاحيه- تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 درخصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

16/12/1385 152771/ت36820هـ

اصلاحيه- آيين نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384

11/5/1384 25526/ت32964هـ

آيين نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

24/10/1384 64738/ت34284هـ

اصلاحيه - آيين نامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

12/4/1384 22001/ت33288هـ

آيين نامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383

بعد از گذشت جدود شش سال سرمایه گذاری

این از هتل و مجتمع گردشگری و تفریحی سازمان گردشگری هست که میخواستند اسکله بندرترکمن را به کیش دوم تبدیل کنند !

esjwvd7amj0lkq61uoy.png

از آنجایکه هتل و مجتمع سازمان گردشگری جوابگو مسافرین گردشگرنبود شرکت نکین ترکمن با تغیر کاربری ۷ هکتار از زمینهای کشاورزی مبادرت به ساخت هتل نمود از ثیت اسناد هم بخاطر تسریع درصدور ۱۴۰جلد سند شش دانگ در عرض یک شبه که در راستای حمایت از اشتغال صورت داد تشکر میکنیم

uww24piblxr23yxgusn7.png

در خبرها خوانده بودیم که :

(با پهلوگیری نخستین کشتی پنج هزار تنی در بندرخواجه نفس، این بندر به عنوان اولین بندر خصوصی کشور در گلستان آغاز بکار می کند.
این بندر هم اکنون در دست ساخت است و قرار است تا پایان سالجاری به بهره برداری برسد.
این بندر در زمینی به وسعت 176 هکتار و با سرمایه گذاری اولیه یک هزار میلیارد ریال درمنطقه خواجه نفس گمیشان در حال احداث است )
گميشان - به گزارش خبرنگار مهر، مدير عامل بندر خواجه نفس در گميشان از اشتغال دو هزار ودويست نفر پس از پايان سه فاز طرح اين بندر به عنوان اولين بندر خصوصي استان خبر داد. ۳/۶/۹۱

این هم از بندر خصوصی خواجه نقس که بعداز ۷۰ سال بوق کشیرانی آن توسط سرمایه گذار یه صدا در آمد و هراران جوان جویای کار هم در آنجا مشغول بکار شدند دست

این هم محل شنای مردم منطقه و گردشگران که بعداز شش سال توسط شرکت کائولن پیرامون خان به بهره برداری رسید جوانان محلی از شدت ذوق داخل آب فاضلاب شنا کردند

fmpphg4s1ylfkjf1ik8u.jpg

o39nal1eoj30e9jaunju.jpg

تنها مشگل مردم ثروتمند بندرترکمن نداشتن فرودگاه آموزشی بود که این هم با واگذاری حدود ۲۰۰ هکتار از زمینهای ساحلی که حدود ۳کیلومتر آن حریم دریا میباشد در حال ساخت هست ا

zsyirs6t25qpplclka2e.jpg

gsaw60ppld7lns67he0.jpg

از نگهبان شرکت آسمان خزر آبی سوال کردم کجا را نگاه میکنی ؟ در جواب گفتند مرغ آبی ها را نگاه میکنم ! گفتم چرا الان ؟ در جواب گفت همین هم غنیمت هست چون دیگر همین چند نا پرنده ها را هم نمی بینیم . گفتم چرا ؟ گفت ابنجا میخواهد .........! ؟

kgd09eohroef1btu00i3.jpg

x468_66666.jpg

نابودی تیزار جهت ساخت جاده در کنار ساحل بندرترکمن


+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ساعت 16:0 توسط خون دل |